Glin znany bardziej pod nazwą aluminium to jeden z najczęściej obecnie wykorzystywanych metali użytkowych. Metal ten często wykorzystujemy w swoim codziennym życiu. Któż z nas przynajmniej raz nie sięgnął po różnej grubości folię aluminiową? Coraz częściej drogie przewody miedziane zastępowane są aluminiowymi. Glin jest używany także do wytwarzania bardzo lekkich stopów. Jednym z nich jest duraluminium wykorzystywany głównie w przemyśle lotniczym i samochodowym.

Jeszcze w XIX wieku glin był pierwiastkiem bardzo mało znanym, kosztował wtedy więcej niż złoto. Największe ówczesne paryskie elegantki bardzo chętnie nosiły wyroby jubilerskie z aluminium. Jego światowa kariera rozpoczęła się od przyjęcia zorganizowanego na cześć cesarza Napoleona III w roku 1854. Cesarz otrzymał wówczas sztućce w kolorze srebra. Były one jednak zdecydowanie lżejsze od srebrnych, a wykonano je właśnie z aluminium. Pierwszym użytkowym przedmiotem wykonanym z aluminium nie były jednak wspominane sztućce, ale wręczona synowi Napoleona III grzechotka. Wszystkie wspomniane tutaj przedmioty z aluminium zostały wykonane przez Henrie’go Sainte-Claire Devilla, który nie tylko ulepszył metodę jego otrzymywania, ale także założył pierwszą hutę aluminium. Surowcem, z którego otrzymywano w niej aluminium był tlenek glinu. Tlenek glinu uzyskuje się z boksytu. Minerał ten w dużych ilościach występuje na terenie Stanów Zjednoczonych, Węgier i Australii. W Polsce największa huta aluminium znajdowała się w Skawinie nieopodal Krakowa. Została ona zamknięta w 1981 roku. W chwili obecnej na skalę przemysłową aluminium otrzymuje się opracowaną w roku 1889 metodą Halla.

Aluminium to surowiec, który można spawać różnymi metodami. Najczęściej jednak spawa się go stosując dwie metody. Jedna z nich to metoda Tungsten Inter Gas, czyli W skrócie TIG. Druga to Metal Intert Gas nazywana w skrócie MIG. W obu tych metodach wykorzystywany jest łuk elektryczny, który topiąc aluminium tworzy bardzo trwałą spoinę. Stosując metodę TIG konieczne jest zastosowanie nietopliwych elektrod. Do elektrod o takich właściwościach należą te wykonane z wolframu. Spawanie aluminium wykonuje się w osłonie gazów szlachetnych, które nie wchodzą w reakcje chemiczne. Spawając aluminium sięga się więc po hel lub argon. Hale, na których spawa się aluminium lub jego stopy muszą być niemal sterylnie czyste. W powietrzu nie mogą znajdować się nawet śladowe ilości żadnych pyłków, a szczególnie pyłków tlenku żelaza. Spawanie aluminium powierza się tylko bardzo doświadczonym spawaczom.

 

Dysze plazmowe w spawaniu metodą plazmową – http://nitrid.eu/828/dysze-plazmowe-w-spawaniu-metoda-plazmowa/