W 1871 roku Karol Darwin przedstawił światu swoją pracę O pochodzeniu człowieka. Świat od tego czasu zmienił się, a można wręcz powiedzieć, że owa książka zmieniła świat, wpływając na naszą cywilizację i na nasze myślenie. Nie wszyscy jednak zgadzają się z teorią ewolucji przedstawioną w tej książce. Michael A. Cremo, Richard L. Thompson w swojej książce pt. Zakazana archeologia kwestionują to, co napisał Darwin i przedstawiają swoją własną historię. Warto przypomnieć, że Karol Darwin zaprzeczył, iż nasz gatunek człowieczy jest jakimś szczególnym. Zauważył on po prostu, że pochodzimy od małpy, a małpa pochodzi od innych zwierząt. W każdym razie wszyscy byliśmy kiedyś co najmniej rybą, o ile nie jakąś rozwielitką. Autorzy książki zauważają jednak, że stwierdzeniu Darwina brakuje bardzo ważnego elementu – otóż brak takiego dowodu jak skamieniałość gatunku przejściowego pomiędzy małpami a ludźmi. Autorzy książki zauważają, że nauka nie dysponowała odpowiednimi dowodami na to, aby udowodnić, że człowiek jest potomkiem małpy. Według teorii ewolucji pierwsze istoty małpokształtne pojawiły się na planecie Ziemia w epoce oligocenu, czyli około 30 milionów lat temu. Natomiast pierwsze małpy człekokształtne pojawiły się w epoce znanej miocenem. Było to około 20 milionów lat temu. Z kolei w epoce pliocenu, czyli około 5 milionów lat temu pojawiły się na naszym świecie pierwsze istoty zwane hominidami. Hominidy to były ssaki człekokształtne cechujące się wyprostowaną postawą ciała. Pierwsze były australopiteki, które, według paleontologów, miały około 1,5 m wzrostu i mózg o pojemności od 300 do 600 cm3.

Paleontolodzy i inni naukowcy twierdzą, jak piszą autorzy wspomnianej książki, ciało australopiteka bardzo było podobne do ciała współczesnego człowieka, ale głowa przypominała zarówno głowę małpy jak i głowę człowieka. Z kolei 2 miliony lat temu australopitek ewoluował w homo habilis. 1,5 miliona lat temu homo habilis przekształcił się w homo erectusa. Z kolei w myśl współczesnych naukowców homo sapiens pojawił się około 400 000 lat temu. Z kolei homo sapiens sapiens wykształcił się około 40 000 lat temu w Afryce. Autorzy książki pt. Zakazana archeologia piszą jednak, że w tych tezach jest wiele luk. Zauważają na przykład, że brak jest skamieniałości łączących małpy człekokształtne mioceńskie z przodkami plioceńskimi współczesnych małp antropoidalnych oraz ludzi.